합기도

 

Sin Moo Hapkido


Hapkido - stijl ontwikkeld door grootmeester Ji, Han-Jae, dojunim, grondlegger van het moderne Hapkido.

SIN staat voor het mentale of het spirituele

MOO = martial art of gevechtskunst

HAP = alles samen en verwijst naar de harmonie van lichaam en geest

KI = voor innerlijke kracht

DO = de weg, de manier van leven

 

 

Geschiedenis: zie verder op deze pagina of klik hier.

 

Sin Moo Hapkido trainingen:

Elke training begint met een uitgebreide opwarming waarbij veel aandacht gegeven wordt aan lenigheid en de opbouw van je conditie.
Vervolgens worden de deelnemers ingedeeld in groepjes en krijgen ze oefeningen aangepast aan hun niveau.
Iedereen traint volgens eigen kunnen en op eigen tempo! Ook tijdens de opwarming! Onze ervaren trainers zullen je daarbij wel aansporen en helpen je grenzen te verleggen.
Dit maakt Sin Moo Hapkido geschikt voor iedereen! Jongeren zowel als ouderen, mannen zowel als vrouwen.

 

Sin Moo Hapkido en competitie:

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Taekwondo is Sin Moo Hapkido géén competitiesport.
Enerzijds omdat dit de sport te zeer zou beperken door de vele restricties en reglementeringen die toegepast zouden moeten worden.
Anderzijds is Sin Moo Hapkido zo uitgebreid qua technieken (trappen, stoten, klemmen, grepen, sprongen, valtechnieken, afweer,...) dat competitie ook zeer moeilijk te reglementeren zou zijn.
Toch worden er wel eens kampioenschappen georganiseerd. Dit zijn echter meer demonstratiewedstrijden waarbij je binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk technieken moet demonstreren en waarbij het 'gevecht' zo reëel mogelijk moet zijn. Competitie kan er ook uit bestaan dat men één bepaalde techniek (bv. gesprongen trappen of breektechnieken) uitvoert.
Deelname aan eventuele wedstrijden is volledig vrij en behoort niet tot de vereisten voor het behalen van een hogere graad.

 

Sin Moo Hapkido en Examens:

Net zoals bij elke gevechtssport wordt ook bij Sin Moo Hapkido met graden (kubs) en gekleurde gordels gewerkt.
Om over te gaan naar een bepaalde graad en de daarbij behorende gekleurde gordel moet je een examen afleggen waarbij zowel je kennis van de Koreaanse woordenschat voor de desbetreffende technieken wordt getest alsook je vaardigheid en beheersing van de aangeleerde technieken.

Deelname aan een examen is echter geen verplichting of noodzaak! Sommigen kiezen er zelfs voor om geen examens af te leggen, anderen slaan regelmatig een examen over.
Twee maal per jaar worden er 'promotie'-examens ingericht. De leden kunnen zich hiervoor inshrijven. Zij krijgen dan een bundel met de examenvereisten.

Het hele Sin Moo Hapkido-programma is ook verkrijgbaar in boekvorm en op DVD. (Enkel voor de leden van de Belgian-Dutch Sin Moo Hapkido Association!)

Als 9° Dan en rechtstreeks afgevaardigde van DoJuNim Ji Han-Jae is Rony Dassen ook als enige gemachtigd Dan-examen (zwarte gordel) af te nemen voor leden uit België, Nederland en Luxemburg.
Dit examen wordt 1 maal per jaar ingericht (zie stages/danstages). Ter voorbereiding van dit examen én voor de houders van een Dan-graad wordt er maandelijks een Danstage ingericht.

Binnen de internationale Sin Moo Hapkido-wereld bestaat er géén reglementering in verband met de tijd die er zou moeten zijn tussen het behalen van de verschillende kubs. Kennis en beheersing van de technieken zijn de enige vereisten!
Vanzelfsprekend betekent dit wel dat hoe snel je vordert afhangt van je talent maar vooral ook van je inzet en de intensiteit van je trainingen zowel in aantal als in uitvoering.

 

Sin Moo Hapkido en andere Hapkido stijlen:

De naam Hapkido is ontstaan in de jaren 1950 en kwam oorspronkelijk van dojunim Ji Han Jae.
Sinds het ontstaan van Hapkido zijn er in Korea en ook daarbuiten verschillende federaties ontstaan.

De redenen voor het oprichten van al deze federaties zijn vrij uiteenlopend, gaande van meningsverschillen over technieken, persoonlijke problemen tussen meesters onderling of financiële redenen. Maar ook doordat sommige grootmeesters van hun grootmeester toestemming kregen een eigen stijl te ontwikkelen.
Vrijwel alle federaties hebben hun eigen stijl en kenmerken. Uiteraard is het ieders recht de naam Hapkido te gebruiken. Je kan je alleen de vraag stellen of de stijl die je traint ook wel typisch Koreaans is. Sommigen stijlen concentreren zich immers voornamelijk op klemmen en grepen, andere trainen voornamelijk worpen, nog andere trainen alleen traptechnieken beneden de gordel, enz.

Het heeft geen zin in onderlinge discussie te gaan over deze verschillende stijlen.

De Belgian-Dutch Sin Moo Hapkido Association heeft voor Sin Moo Hapkido gekozen omwille van de authenticiteit, de efficientie en de uitgebreidheid van de technieken.

De Belgian-Dutch Sin Moo Hapkido Association onder leiding van Rony Dassen, 9° Dan, is erkend door Dojunim Ji Han-Jae en werkt rechtstreeks onder hem.

zie: Erkenningscertificaat van de BDSMHA door Dojunim Ji Han-Jae

Geschiedenis (Sin Moo) Hapkido

'If someone produces good students,
than this person is a good teacher.
If someone produces good teachers,
than this person is a good master.
If someone produces good masters,
than this person is a great grandmaster.'

Dojunim Ji Han-Jae, founder/stichter Sin Moo Hapkido

Dojunim Ji Han-Jae

Iemand die ongetwijfeld al de hierboven genoemde kwaliteiten beheerst, is Hapkido - grootmeester en stichter Ji Han-Jae, 10de Dan.

Hij instrueerde veel bekende mensen zoals: Myung Jae-Nam, Han Bong-Soo, Kwang-Sik Myung en eveneens filmsterren zoals Bruce Lee, Angela Mao etc. We kunnen aannemen dat bijna elke grootmeester ooit een student van dojunim Ji Han-Jae is geweest.


Het is zeer moeilijk deze persoon in een paar woorden te beschrijven maar hetgeen hem het meeste siert, is dat hij een zeer uitstekende grootmeester en een goedhartig persoon is.

 

Choi, Yong - Sool

Sommigen echter zijn van mening dat grootmeester Choi Yong-Sool de stichter van Hapkido is, maar deze geschiedenis is niet volledig correct.
Hier volgt in het kort het verhaal zoals het ons verteld werd door dojunim Ji, Han-Jae en dat door grootmeester He, Young - Kim genoteerd werd in zijn boek "Hapkido Bible II".

"Choi, Yong-Sool heeft veel excellente grootmeesters opgeleid en verdient daarvoor de nodige waardering, maar hij was niet de eerste die de naam "Hapkido" gebruikte. Deze eer komt grootmeester Ji, Han-Jae toe.
Choi onderwees ook niet de traptechnieken die nochtans een groot onderdeel van Hapkido zijn. Choi werd opgeleid in Japan waar hij de martial art "Yawara" leerde dat volgens grootmeester Ji, Han-Jae de moeder van alle Japanse gevechtskunsten genoemd kan worden."

 

Grootmeester Ji, Han-Jae werd in 1936 geboren in Andong in Zuid-Korea.

Hij begon op dertienjarige leeftijd martial art te Dojunim Ji Han-Jaetrainen bij grootmeester Choi, Yong - Sool in de stad Daegu, Zuid-Korea.
Ji, Han - Jae verbleef vijf jaar bij Choi, Yong - Sool waar hij aan de Yawara-Yu Kwon Sool studeerde. Tegelijkertijd bestudeerde hij de verschillende meditatietechnieken van de Taoist -monniken.
Op 18-jarige leeftijd werd hij door de Taoist - monnik Lee onderwezen in de kunst van de lange stok, de polsstok, TaekkyoTaekyonn en meditatie.

Zijn spirituele bekwaamheid leerde hij van een speciale vrouw in Korea die hij "grandmother" noemde. Dit was een vrouw met immense spirituele krachten.

Dojunim Ji, Han - Jae combineerde al deze technieken en zo ontstond in 1959 Sin Moo Hapkido.
In deze nieuwe term staat Hap voor samen en verwijst naar de harmonie van lichaam en geest, een zeker evenwicht.
Ki staat voor innerlijke kracht.
Do staat voor de weg, de manier van leven.

Op 23-jarige leeftijd opende dojunim Ji, Han - Jae zijn eerste martial art school in zijn geboortestad Andong.
Volgens Yu, Yon - Woo, een andere martial art - expert, werkte Ji, Han - Jae extreem hard aan zijn traptechnieken en ontwikkelde hij eveneens nieuwe traptechnieken.
Hij hing een kleine trapzak gevuld met graan aan de zolderring en perfectioneerde alsmaar meer zijn achterwaarts spinnende trap.
Overigens was het ook Ji, Han - Jae die de gespinde traptechnieken uitvond en verder ontwikkelde. Hij kwam op dit idee na het lezen van het stuk in de Bijbel over het gevecht van Jericho. Josua en zijn leger cirkelden gedurende 6 dagen elke dag één maal rond de toren van Jericho.
De zevende dag cirkelden zij zeven maal, zo luid mogelijk schreeuwend, rond de toren. En de toren stortte in.

Volgens Dojunim Ji, Han - Jae is er een duidelijk verband tussen het cijfer 7 (zeven maal rond de toren) en de snelheid van het licht dat zeven keer rond de aarde flitst in één seconde. Hij concludeert daaruit dat een kloksgewijze, cirkelende beweging op hoge snelheid gedurende een onderdeel van een seconde alle mentale energie aan iemand kan onttrekken. Dusdanig dat de tegenstander versteld staat en niet in staat is om zichzelf te beschermen tegen deze uitzonderlijk snelle en krachtige trap.

Een jaar later verhuisde hij naar de stad Seoel waar hij een tweede school opende in het Mahjong - Dong district en waar hij ook de kunst van Yu Kwon Sool onderwees. Mahjong - Dong was in die periode een ruige buurt. Op een dag ontving hij het bezoek van Lee, Young - Soon, de plaatselijke maffiabaas, die hem uitdaagde. Toen de man poogde dojunim Ji, Han - Jae's gordel te grijpen, overmeesterde Ji, Han - Jae hem met een armklem. Vanaf die dag werd hij door iedereen in de buurt gerespecteerd. In die tijd veranderde dojunim Ji, Han - Jae de naam Yu Kwon Sool in Hapkido.

In 1962 werd Ji, Han - Jae aangesteld als hoofd van de presidentiële bewakingsdienst van president Park, Chung- Hee. Gedurende 18 jaar leidde hij de presidentiële garde op in het Blauwe Huis (de ambtswoning van de president). Nog later instrueerde hij ook de politie, de militaire en de speciale eenheden.

Ook in 1962 werd de beperking op de import van Japanse goederen opgeheven. En zo kreeg Ji, Han-Jae een Japans gevechtskunstboek over Aikido in handen. Zodra hij ontdekte dat voor Aikido dezelfde tekens als voor Hapkido gebruikt werden, veranderde hij ogenblikkelijk de naam van zijn kunst in Ki Do. Later stichtte hij de Ki Do - federatie (die nu nog steeds de grootste federatie in Korea is). In deze vereniging zetelde eveneens grootmeester Choi, Yong - Sool.

Na enige tijd ontdekte Ji, Han -Jae dat er gesjoemeld werd met het promotie - certificaat van een van Choi, Yong - Sool's studenten, waarna hij uit de federatie stapte. Op dat ogenblik voegde hij het woord Hap weer toe aan zijn martiale kunst en dat was de feitelijke geboorte van het huidige Hapkido. Na die gebeurtenis onderwees Choi, Yong - Sool nog enkel Yawara Yu Kwon Sool.

Omwille van de politieke toestand in Korea, verliet dojunim Ji, Han - Jae Korea na een jaar gevangenisopsluiting;
eerst vestigde hij zich in Duitsland en later in de USA.

Tijdens zijn jaar gevangenschap kon hij zich niet fysiek trainen dus trainde hij al zijn technieken mentaal en spendeerde hij heel veel tijd aan meditatie. Daarom voegde hij de term Sin Moo toe aan zijn gevechtskunst Hapkido.
Sin Moo duidt op een hogere vorm van gevechtskunst; hoger dan louter het fysieke.

Sin Moo Hapkido beklemtoont de ontwikkeling van innerlijke kracht door mentale en spirituele training.

In 1969 trainde Ji Han-Jae president Nixons' bodyguards. In deze periode werd hij ook geïntroduceerd bij de legendarische Bruce Lee. Bruce was zo gefascineerd door zijn technieken dat hij Ji, Han - Jae vroeg hem deze aan te leren.
In de late jaren '70 speelde hij samen met Bruce Lee in zijn laatste film "Game of Death". Bruce vroeg aan Ji, Han-Jae de gouden gordel te dragen die als symbool staat voor de hoogste graad in martial art.

 

Volgens Ji, Han - Jae kan iemand die 10 à 15 jaar traint onder een meester, eventueel zijn eigen stijl ontwikkelen die in overeenstemming staat met zijn eigen mogelijkheden en structuur.

Sin Moo Hapkido is een kunst in de letterlijke zin van het woord. Daarom heeft Ji, Han-Jae een syllabus met basistechnieken, maar op hoger niveau veranderen de technieken voortdurend. Elke meester moet, zoals een artiest, creatief zijn.

Sin Moo Hapkido is een manier van zelfverdediging en leidt tot een beter, gezonder en productiever leven. Het leert je jezelf fysisch, mentaal en spiritueel te versterken.

Daarom stelde dojunim Ji, Han - Jae zijn negen regels op en voegde hij ook meditatie aan zijn stijl toe.

Echte gevechtskunst overschrijdt het trappen, het stoten of zelfs het winnen van wedstrijden. Door het beoefenen van deze martial art word je een beter mens en leer je je eigen grenzen verleggen.

Sin Moo Hapkido wordt in heel Europa en over de hele wereld beoefend, niet alleen omwille van de excellente technieken van dojunim Ji, Han - Jae maar ook doordat hij bij al zijn leerlingen geliefd is omwille van zijn hartelijke karakter en zijn uitstraling van vaderfiguur en vriend voor iedereen die met hem in contact komt. Al die kwaliteiten maken van hem een bijzonder mens.


Klik hier voor meer informatie over Hanminjok Hapkido.