합기도

 

Trainingen Chung Do Rekem

Ons trainingsschema vindt u beneden op deze pagina en op de pagina Clubs.
Voor de trainingen van andere clubs; zie de pagina Clubs.

Studenten en liefhebbers van Martial Arts hebben vele redenen om te kiezen voor Hapkido.
Sommigen zijn op zoek naar lichamelijke conditie en/of gewichtsverlies door training. Anderen zijn op zoek naar discipline en willen zelfbeheersing om aan hun leven toevoegen. Nog anderen zijn bezorgd over hun veiligheid en zijn op zoek naar het aspect zelfverdediging.
Hapkido Chung Do Kwan - Rekem/Korean Martial Arts Center biedt u een aantal programma's aan die aansluiten op uw behoeften en passen in uw druk schema.

 

Voor alle leeftijden

Onze lessen zijn gericht op alle leeftijden. We hebben een groep Kabouters voor de allerkleinsten, een groep Kinderen en een groep Jeugd en Volwassenen. Verder op deze pagina volgt meer info over onze verschillende groepen.

In onze Hapkido-school is ook plaats voor kinderen en volwassenen met speciale behoeften hebben die toch willen deelnemen aan vechtsporten.
Wij vinden dat ook deze studenten de mogelijkheid moeten krijgen de technieken aan te leren en wij proberen ze dan ook zo goed als mogelijk in te passen in de reguliere klassen. Momenteel hebben we studenten met gezichtsproblemen en /of gehoorproblemen. Ook studenten met autisme hebben in onze vereniging goede ervaringen.
Wij zijn er dan ook trots op dat mensen met een handicap als autisme het tot Black Belt geschopt hebben in inze sportvereniging én deelnemen aan groepsactiviteiten!

 

KabouterHapkido

Regelmatig sporten helpt uw kind om een aantal vaardigheden te ontwikkelen:

 • Motorische vaardigheden zoals coördinatie, snelheid, uithouding en lenigheid.
 • Cognitieve vaardigheden zoals zien, begrijpen, oordelen en beslissen.
 • Leren omgaan met anderen is dan weer een belangrijk sociaal aspect.
 • Psychologisch en mentaal is sport een goede leerschool om de wil, het doorzettingsvermogen en de nodige concentratie te ontwikkelen en greep te krijgen op stress en angst.

Sport, en in het bijzonder een zelfverdedigingssport, kan zorgen voor:

 • meer zelfvertrouwen,
 • zelfbeheersing
 • zelfstandigheid.

In het kielzog van de sport volgen nog andere gezonde levenswijzen:

 • gezond eten,
 • veel water drinken,
 • voldoende slaap nemen,
 • discipline,
 • lichaamshygiëne,
 • zelfstandigheid: de sporttas zelf klaarmaken of uitladen, stipt op de training verschijnen...

Kinderen jonger dan zes jaar doen niet echt aan fysieke sport, maar hebben zeker baat bij voldoende beweging: rennen, springen, lenigheidsoefeningen enz..
Zo ontwikkelen ze hun motoriek en hun coördinatievermogen. Belangrijk is dat kinderen gevarieerde en speelse oefeningen uitvoeren. De KabouterHapkido afdeling probeert hiermee in onze gemeente baanbrekend werk te verrichten.
Meer informatie op de pagina KabouterHapkido.

 

KinderHapkido

Aangepast aan kinderen vanaf 7 jaar tot +/- 13 jaar.

Tijdens deze lessen krijgen de kinderen te maken met omgangsvormen, groepsactiviteiten en spelinzicht.
Karaktervorming, zelfstandigheid en zelfbewustwording zijn onderdelen van de training.

Alle aspecten van zelfverdediging worden aangeleerd. De aangeleerde technieken zijn dezelfde technieken als voor de volwassenen doch worden op een minder realistische wijze aangeleerd. De nadruk ligt vooral op motorische ontwikkeling en een educatieve vorm van ontwikkeling.

De kinderen die deze reeksen doorlopen zijn voorbereid om door te stromen naar de volwassenen.
De overstap naar de groep Jeugd en Volwassene (rond de leeftijd van 13 jaar) gebeurt in samenspraak met het kind, de ouders en de instructors hierbij rekening houdend met de persoonlijke ontwikkeling van het kind op fysiek en op mentaal gebied.
Mogelijkheid tot gedeeltelijke of geleidelijke overgang van KinderHapkido naar de groep Jeugd en Volwassenen is volstrekt mogelijk.

 

Jeugd en Volwassenen Hapkido

Deze trainingen zijn voor personen vanaf 13 jaar en ouder. (zie ook KinderHapkido hierboven i.v.m. de leeftijdscategorie)
Alle aspecten van zelfverdediging worden aangeleerd.
De trainingen zijn intensiever dan bij de kinderen en de aangeleerde oefeningen worden op een realistische wijze aangeleerd.

Het aangeleerde systeem is Sin Moo Hapkido, waarbij tijdens deze trainingen vooral wordt gefocust op zelfverdediging, trappen, stoten en valoefeningen.

 

Leadership Team (Full Instructor Opleiding)

Dit zijn onze meest excellente en gemotiveerde studenten die het verlangen hebben om instructors in onze school of hun eigen school te worden.
Deze leden wonen de vergaderingen bij en helpen mee tijdens de trainingen.

Kinderen, jeugd en volwassenen zullen worden uitgenodigd om aan te sluiten indien ze interesse tonen om dit doel te bereiken.

De studenten die deelnemen aan deze groep zullen extra aandacht en training krijgen om op die manier opgeleid te worden tot volwaardige instructeurs. Tijdens hun opleiding zullen deze studenten de kans krijgen om te helpen bij de trainingen en bij het organiseren van allerlei activiteiten. Zij vormen de (toekomstige) steunpilaren van onze organisatie!

 

Sparring & Contact

Speciale trainingen waarbij realistische gevechtssituaties worden nagebootst. Alle aspecten van Hapkido worden aangewend om deze technieken aan te leren.

Fysiek en uithouding samen met een bepaalde graad van hardheid zijn een onderdeel van sparren.

Regels, afspraken en respect zorgen ervoor dat verwondingen en ongevallen worden vermeden. Het is en blijft Martial Arts!
Respect staat hoog in ons vaandel geschreven!
Deze trainingen een uitbreiding van het reguliere Hapkido. Tijdens de gewone Hapkido-trainingen is er namelijk te weinig tijd om diep in te gaan op Sparring & Contact. Er worden echter geen eisen gesteld wat betreft toelating. Iedereen is welkom!
Vermits Sparring & Contact behoort tot de exameneisen voor Black Belt is deze cursus zeker aanbevolen voor (aspirant) Dangraad-houders!

Meer informatie bij onze trainers: Rony Dassen of Steven Dassen, of via het Secretariaat.

 

Wapentechnieken

Speciale trainingen waarbij men leert zich te verdedigen tegen allerlei wapens. Ook het gebruik van alle Hapkido - wapens wordt aangeleerd.
Het Sin Moo Hapkido programma bevat een pakket verdedigingstechnieken tegen deze wapens.
De basisbewegingen maken een groot deel uit van deze trainingen. Eens men de basistechnieken beheerst, worden er ook sparringstechnieken aangeleerd.
Korte stok, lange stok, zwaard, nunchaku, gordel, sjaal en dergelijke zijn enkele van de vele wapens die aan bod komen.
Ook in deze lessen staat wederzijds respect en respect voor het materiaal centraal.

Meer informatie bij onze trainers: Rony Dassen of Steven Dassen, of via het Secretariaat.

 

Demo-Team

Dit is een team van sporters die willen verder gaan dan de normale Martial Arts -ervaring. Het is een groep mensen die tot het uiterste willen gaan
om de hun aangereikte technieken te perfectioneren.
Deze selecte groep heeft tot doel om andere mensen tijdens demonstraties in en buiten de sportschool te laten genieten van de hun aangeleerde technieken. De doelstelling van de groep is echter niet om de meest spectaculaire schow ter wereld te bieden. Wat het team wil, is te tonen wat Martial Arts inhoudt en wat er mogelijk te bereiken valt binnen deze sport voor iedereen. Extra trainingen worden hieraan besteed.
De juiste tijden en dagen worden rechtstreeks aan de demo-team leden meegedeeld.
Leden vanaf 8ste Kup en van alle leeftijden kunnen hieraan deelnemen. Je moet hiervoor wel vooraf een aanvraagformulier invullen.

Verantwoordelijke voor het demo team: Master instructor Steven Dassen, 6de Dan Sin Moo Hapkido, 2de Dan Taekwondo

 

Supporting Group / Steungroep

Vrijwilligers kunnen zich opgeven lid te worden van onze groep.

Je kan tot deze groep toetreden om onze organisatie op allerlei manieren te ondersteunen en daarbij onze leden te helpen bij het beoefenen van hun sport. In ruil zal u uiteraard grote dankbaarheid vanwege onze leden ervaren!
Periodieke Supporting group vergaderingen horen bij de aansluiting.

Kandidaten kunnen zich steeds aanmelden bij de Head Instructor Rony Dassen, Master Instructor Steven Dassen, via het secretariaat of via e-mail.Trainingsschema

Vanaf september wordt getraind volgens onderstaand schema.

Trainingen:

maandag:
19u00 - 20u30 Hapkido & Sparring voor iedereen (min. 7 jaar)
         
 
woensdag:
18u30 - 19u30 KabouterHapkido* Kinderen vanaf 3° kleuterklas t/m 1° leerjaar
  18u30 - 20u00 Hapkido* Kinderen/Jeugd van 2° leerjaar t/m 1° secundair
  20u30 - 22u00 Hapkido Studenten vanaf 2° secundair en Volwassenen
         
 
vrijdag:
18u30 - 19u30 KabouterHapkido* Kinderen vanaf 3° kleuterklas t/m 1° leerjaar
18u30 - 20u00 Hapkido* Kinderen/Jeugd van 2° leerjaar t/m 1° secundair
  20u30 - 22u00 Hapkido Studenten vanaf 2° secundair en Volwassenen
         
* niet tijdens schoolvakanties
Sportzaal HAPKIDO Chung do Kwan, Populierenlaan 46, 3621 Rekem
(Ingang via zijgevel)

 

Gratis Kennismakingslessen

September = kennismakingsmaand = gratis tainen (enkel voor nieuwe leden!)

Andere maanden:
De eerste week les is gratis, daarna betaal je €20 voor de eerste maand.
Je kan naar keuze één of meerdere keren per week trainen.
Iedereen traint op eigen tempo en volgens de eigen mogelijkheden.

Indien je besluit lid te worden, meld je dit aan de hoofdtrainer, Rony Dassen,
of aan een andere trainer waarop er verdere afspraken gemaakt zullen worden.

 

Hapkido-people